Tjänster

Översättning

Jag hjälper dig att översätta dina texter till svenska. Det kan vara en bok, internkommunikation, marknadsföringsmaterial, en hemsida, eller liknande. Jag levererar alltid i tid, och du kan lita på att få en högkvalitativ översättning.

Kreativ översättning

Jag skriver om texten så att den passar din nya målgrupp. Kreativ översättning tar hänsyn till kulturella aspekter och omarbetas ofta en hel del. Det kanske inte alltid är så lätt, men kan göra stor skillnad för hur ditt varumärke tas emot.

Korrekturläsning

Har du översatt texten själv eller behöver du hjälp att granska en annan översättares arbete? Jag korrekturläser dina texter för att kontrollera att allt är korrekt vad gäller stavning och grammatik. Vill du ha mer hjälp än så? Jag kan även gå in på djupet för att kontrollera termer, stil och andra detaljer så att översättningen fungerar bra för din tilltänkta målgrupp.

Mina källspråk är engelska och spanska. Jag följer modersmålsprincipen vilket innebär att jag alltid översätter till mitt modersmål (svenska).